Оранжерия

За нашата оранжерия

„Загора Био“ ЕООД притежава най-съвременната и високотехнологична оранжерия в България с обработвана площ 56 декара, предназначена за целогодишна експлоатация.

Оранжерията е самостоятелен производствен комплекс, проектиран и реализиран съгласно европейските стандарти NF EN 13031-1, разработен и доставен от лидера в производството на оранжерийни конструкции и оборудване – RICHEL GROUP.

 

Физическите параметри на оранжерията – ширина на тунелите 12.80 метра и височина на арката 8.80 метра, както и готическата геометрия, предполагат значителен вътрешен обем, което позволява много добра термална инертност с минимални температурни отклонения, отлична естествена осветимост, ограничаване на кондензационни процеси и пълноценен ефективен контрол на вътрешния климат – еталон за съвременно отглеждане на култури с дълга вегетация.

Условия и процеси

За отглеждане на култури през зимата в условия на къс ден разполагаме с изкуствено вегетативно осветление на цялата оранжерия. С вегетативно осветление културите успешно преодоляват късите и мрачни зимни дни без стрес и колебание в добива.

Културите се развиват в хидропонна среда, което позволява пълноценно задоволяване на потребностите им от вода и хранителни вещества 24 часа в денонощие през целия период на отглеждане. Рецептите за хранене на растенията се изготвят на база лабораторни анализи на водата, съобразени с вида и фазата на отглежданата култура. В оранжерията се отглеждат селектирани топ сортове краставици.

Ефективното денонощно поддържане на микроклимата в оранжерията, в т.ч. температура, осветеност, влага, състав на въздуха, циркулационни потоци в определени стойности не позволява развитие на болести както във вегетативната среда, така и в растителните култури.

Информация

Обработвана площ

56 дка

Ширина на тунелите

12.80 м.

Височина на арката

8.80 м.

Автоматизирано управление и контрол на микроклимата

UV стерилизация на входящата вода

За нашата оранжерия

Разположена в района на гр. Стара Загора, оранжерията предполага отлични логистични възможности, бързи и адекватни условия на доставка в цялата страна на търговски партиди прясно откъснати, проверени и сертифицирани оранжерийни зеленчуци.

Работим с най-големите вериги в страната като Кауфланд, Lidl и Метро и доставяме целогодишно пресни зеленчуци. При интерес за партньорство, може да се свържете с нас.

„Загора Био” ЕООД притежава сертификат Global Gap – международно признат стандарт за селскостопанското производство. Стандартът покрива аспекти като:

Безопасност на храните и проследимост

Околна среда

Здраве и благосъстояние на работниците

Хуманно отношение към животните

Включва Интегрирано управление на културите (ICM), интегрирана борба (IPC), Система за управление на качеството (СУК), както и анализ на опасностите и контрол на критичните точки (HACCP).

Системи и технологии

В съответствие с цялостната екологична концепция на оранжерията, специално внимание е отделено на рекултивационните процеси в комплекса, вкл. преработване и повторно използване на води след НР-UV стерилизатори.

Интегрираната компютърна система за контрол на параметрите на вътрешната среда, съобразени и с данните на автоматичната външна метеорологична станция обезпечават пълноценно автономно функциониране на оранжерийния комплекс в определените от агроспециалистите на „Загора Био“ параметрични стойности.

„Загора Био“ ЕООД разполага със сортираща и фолираща машина “Aweta”. Сортирането се извършва с точност до 1% отклонение от зададения грамаж. Машината е оборудвана с ротационни маси за по-бързо и по-безопасно опаковане на продукцията. Рискът от увреждане на краставиците по време на сортиране и опаковка е ограничен до минимум.

Дружеството е регистрирано в GS1 и притежава фирмен префикс. Това осигурява възможност за уникална идентификация и проследимост на логистичните единици.