Добре дошли в

Обединени ферми

Здравословна и вкусна храна без подобрители

Собствена земя и екологични пасища

Признати чисти породи животни

Модерно оборудване

Топ сортове зеленчуци

Месо без хормони и антибиотици

Play Video

Кои сме ние?

ОБЕДИНЕНИ ФЕРМИ е търговската марка, обединяваща общо 5 производства за чиста и истинска храна и 2 малки цеха. 

4 животновъдни ферми в сърцето на Стара планина и Предбалкана,   1 високотехнологична оранжерия за екологично зеленчукопроизводство и Млекопреработвателно & Месопреработвателно предприятие в гр. Стара Загора.


Партнираме си и с други български ферми, покриващи същите стандарти при отглеждането на животните като нас – гарантирано без хормони и антибиотици и минимум 6 месеца пасищно.

0
Производства за чиста и истинска храна
0 +
Декара пасища
0 %
Качеството на предлаганите от нас продукти

Нашите продукти

Млечни продукти

Произвеждаме висококачествени млечни продукти от 100% чисто биволско мляко от нашите биволи порода
Българска Мурра. Нашата мандра разполага с модерно технологично оборудване, отговарящо на всички съвременни изисквания. В лабораторията изследваме суровото
биволско мляко по показатели: плътност, масленост, киселинност и др.
Вижте повече

Месни продукти

Създадохме малко, но добре оборудвано предприятие, разполагащо с необходимата съвременна техника и добри специалисти за оползотворяване на цялото животно. Произвеждаме висококачествени продукти в няколко категории. Разполагаме с модерни камери за СУХО ЗРЕЕНЕ на месото, с цел получаване на истински добри и крехки стекове от младо говеждо.
Вижте повече

Нашите ферми

Вкусотии от фермата

Новини

НОВИНА 3

НОВИНА 2

На основание чл. 4, ал.1 от Наредба за ОВОС ви информираме, че “ЕКРОС-Г ” ЕООД, гр. Велико Търново има намерение да изгради напоителна система чрез дъждуване от водоизточник за напояване – яз. Баханица, намиращ се югозападно от село Балван, община Велико Търново, в непосредствена близост до стопанския ни двор.

Публикувано на: 30.06.2021 г.

За контакт:
“Екрос-Г” ЕООД
Тел.:+359 885888995
Email:

 

НОВИНА 1

На основание чл. 4, ал.1 от Наредба за ОВОС ви информираме, че “ЕКРОС-Г ” ЕООД, гр. Велико Търново има намерение да изгради Кланичен пункт към съществуващ животновъден обект за ЕПЖ, в поземлен имот с идентификатор 02823.96.33, с.Батак, община Павликени, обл. Велико Търново.

Публикувано на: 05.06.2021 г.

За контакт:
“Екрос-Г” ЕООД
Тел.:+359 885888995
Email: